Rekisteri- ja tietosuojaselosteTämä on Luontaishoitola Rephlexin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. (Päivitetty 29.1.2024)
 
1.Rekisterinpitäjä:
Luontaishoitola Rephlex Y-tunnus: 1826798-5
2.Osoite:
Varpusenkuja 6 A 2
Postinumero: 01450 Postitoimipaikka: Vantaa  
3.Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Tiia Mellin
Puhelinnumero: 045 6525 404
Sähköposti: tiia@luontaishoitolarephlex.fi  

Rekisterin nimi:
Luontaishoitola Rephlexin asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: Tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen, palvelujen markkinointiin ja sähköpostiviestintään Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinoinnin työkaluja hyväksikäyttäen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tilaajan suostumus hänen tilatessaan uutiskirjeen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri koostuu kurssioppilaiden tiedoista, uutiskirjeen, palvelujen markkinoinnin, ja sähköpostiviestien tilaajista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot:
Henkilö nimi ja sähköposti, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen tai jonkin maksuttoman tai maksullisen verkkopohjaisen oppaan tai valmennuksen tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Palvelun käytettävyys 
Luontaishoitola Rephlex ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Luontaishoitola Rephlex ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö

Luontaishoitola Rephlexin verkkopalveluissa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Emme esimerkiksi tiedä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut esimerkiksi sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä. Luontaishoitola Rephlex ei luovuta käyttäjästä kerättyjä tietoja eteenpäin Luontaishoitola Rephlexin palvelujen ulkopuolelle. Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen siihen, että käytämme evästeitä tällä sivulla kuvatun käytännön mukaisesti.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Tietoa evästeistä löytyy esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

Käytämme muun muassa seuraavia evästeitä:
Facebook Pikseli – tällä kerätään anonyymiä tietoa sivuston käytöstä.
Google Analytics – tällä kerätään anonyymiä tietoa sivuston käytöstä.
Osa evästeitä poistetaan heti selausistunnon päätyttyä, osa säilyy tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi. Halutessasi voit poistaa evästeet internetselaimesi asetuksista.

Evästeiden käyttötarkoitus
Käytämme evästeitä ymmärtääksemme käyttäjiämme paremmin ja parantaaksemme palvelua. Tietojen avulla saamme tietoa sivustomme käytöstä ja voimme kehittää palveluamme. Miten kerromme evästeistämme? Evästeistä tulee ilmoitus verkkopalvelun alareunaan. Ilmoituksen yhteydessä on linkki tälle sivulle. Kun ilmoituksen sulkee, se ei enää näy, kunnes tyhjäät evästeesi. Linkki tälle evästeistä kertovalle sivulle löytyy verkkosivun alareunasta.

Mitä jos et hyväksy evästeiden käyttöä?

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää evästeiden käytön internetselaimesi asetuksista tai lopettaa sivuston käytön.